Eläkeläistoiminta on käynnistynyt eri puolilla maata korona-epidemian aiheuttaman katkoksen jälkeen. Niin myös Kaarinassa. Eläkeläiset ry kannustaa jäsenyhdistyksiään aktiiviseen toimintasyksyyn. Yhtä kireitä kokoontumisrajoituksia kuin keväällä ei nyt ole nähtävissä. Uusi aika vaati kuitenkin sopeutumista, ja toiminnassa joudutaan uudella tavalla huomioimaan muun muassa käsihygienia ja turvavälit. Tärkeä on seurata viranomaisten ajankohtaista tiedotusta ja ohjeistusta.

Mekin olemme Kaarinan Eläkeläisissä virittämässä syksyn toimintaa koko kesän hiljaiselon jälkeen. Toiminnassamme seuraamme tarkasti viranomaisten oheistuksia suojautumisessa koronaa vastaan. Toimintaa suunnitellessamme olemme pyrkineet järjestämään toimintaa ulkotiloissa, mutta syksyn edetessä siirrymme jälleen Vaparin disco-saliin. Kokoontumispaikkamme on onneksemme tilava ja pystymme hyvin noudattamaan sopivia turvavälejä.

Syksyn toiminnassamme on edelleenkin tärkeää jäsentemme toimintavireyden ylläpitäminen. Ylenpalttinen joutenolo ja toimettomuus ovat haitallisia ikäihmisten yleiskunnon ylläpidossa ja siksi kiinnitämme toiminnassamme huomioita fyysisen vireyden lisäksi myös ajatus- ja aivotyöskentelyyn. Voimme itse tehdä paljonkin oman vireystilamme parantamiseksi ja yhdessä tekeminen on hauskaa.

Tehdään yhdessä työtä oman jaksamisemme ja toimintakykymme edistämiseksi. Meidän jokaisen pitää itse aktivoida itsemme, vireyttä ei voi saada ilman omia toimia. Joten: Tervetuloa kerhoomme !Liikuntaesteisten taksimatkojen rajoitus kummastuttaa.

Sosiaalihuoltolain mukaan kaupungilla tulee olla liikkumista tukevien palveluiden toimintaohje - ja näinhän on Kaarinassakin. Ohjeiden mukaan liikkumisen tukipalveluita järjestetään henkilölle, joka ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä. Tätäkin noudatetaan Kaarinassa. Mutta sitten ohjeessa on kaarinaisia rajoittava kohta, joka kummastuttaa. Ohjeistuksessa sanotaan, että "taksimatkat voi tehdä Kaarinan ja Turun alueella."

Mihin perustuu tämä Turun alue -rajoitus? Meillä kaikilla on ystäviä ja sukulaisia naapurikunnissa, johon liikuntaesteiselläkin on tarvetta olla yhteydessä. Lähiseudun muissa kunnissa taksimatkat ovat sallittuja oman kunnan ja naapurikunnan alueelle ja näin vierailualue rajataan vammaispalvelulain puolellakin. Kaarinassa oli aikoinaan tämä naapurikunta -rajaus, mutta jostain kummasta syystä alue rajattiin koskemaan vain Turkua. Miksi?

Sosiaalihuoltolain mukaan liikkumista tukeva palvelu edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä, mutta matkojen rajaaminen pelkkään Turkuun ei noudata tätä tavoitetta. Jos asiaa perustellaan taloudellisilla syillä, niin hirvittää Kaarinan toimintakulttuuri, jossa jo vaikeassa asemassa olevien elinoloja kavennetaan tässäkin asiassa.

Kaarinan Eläkeläiset ry:n mielestä kaupungin tulee ottaa asia käsittelyyn ja muuttaa oheistustaan. Haluamme, että sosiaalihuoltolain mukaiset taksimatkat sallitaan kaikkiin Kaarinan naapurikuntiin.

Kaarinan Eläkeläiset ry

Kevätkokous 11.03.2020