Syyskokouksen tiedote:

Kaarinan Eläkeläiset ry kokoontui sääntömääräiseen syyskokoukseen 27.10.2021 Vapariin. Kokous valitsi toimintaansa toteuttamaan uuden johtokunnan:

puheenjohtaja Raija Raittio, varapuheenjohtaja Terttu-Leena Pyyhtiä. Johtokunta: Pirjo Tuominen (siht), Jarmo Kuusto, Sirpa Asklöf, Erkki Leppänen, Marja Laiho, Merja Vuorinen, Turkka Tuominen. Johtokunta varaj. Marja-Riitta Kuusto, Marja Uunimäki, Leena Laitinen.

Tulevaan toimintavuoteen olemme suunnitelleet kerhotapaamisiimme erilaisia aktiviteettejä mukavan yhdessäolon kera. Kerhotapahtumien lisäksi ohjelmistoomme kuuluu edelleen erilaiset retket (mm retki Turun saaristoon), käymme laivaristeilyillä, hyödynnämme kulttuuritarjontaa sekä käymme lähitienoon teatterissa. Kerhotapaamisiamme on varjostanut Vaparin erittäin huono pysäköintitilanne. Autopaikkoja on todella vähän ja liikuntaesteisille tilanne on todella paha. Eläkeläiskerhoissa käy runsaasti inva-paikkaa tarvitsevia ja kerhojen kanssa samaan aikaan pidettävät soveltuvan liikunnan jumpparyhmät tarvitsevat myös näitä autopaikkoja. Kun autopaikkaa ei ole, niin kerhoissakaan ei voi käydä.

Kaarinan Eläkeläiset ry haluaa olla tukemassa toimenpiteitä, joilla edistetään eläkeläisväestön aineellista, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Haluamme tarjota eläkkeellä oleville vaikuttamis-, osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia. Edistämme yhteisöllisyyttä ja torjumme syrjäytymistä. Aktiivinen eläkeläinen ei ole kunnalle taakka vaan toiminnallinen rikkaus. Kaupungin on turvattava monipuoliset puitteet toiminnalle sekä mahdollisuudet niihin osallistumiseen.

Kaarinan Eläkeläiset ry:n syyskokous 27.10.2021Liikuntaesteisten taksimatkojen rajoitus kummastuttaa.

Sosiaalihuoltolain mukaan kaupungilla tulee olla liikkumista tukevien palveluiden toimintaohje - ja näinhän on Kaarinassakin. Ohjeiden mukaan liikkumisen tukipalveluita järjestetään henkilölle, joka ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä. Tätäkin noudatetaan Kaarinassa. Mutta sitten ohjeessa on kaarinaisia rajoittava kohta, joka kummastuttaa. Ohjeistuksessa sanotaan, että "taksimatkat voi tehdä Kaarinan ja Turun alueella."

Mihin perustuu tämä Turun alue -rajoitus? Meillä kaikilla on ystäviä ja sukulaisia naapurikunnissa, johon liikuntaesteiselläkin on tarvetta olla yhteydessä. Lähiseudun muissa kunnissa taksimatkat ovat sallittuja oman kunnan ja naapurikunnan alueelle ja näin vierailualue rajataan vammaispalvelulain puolellakin. Kaarinassa oli aikoinaan tämä naapurikunta -rajaus, mutta jostain kummasta syystä alue rajattiin koskemaan vain Turkua. Miksi?

Sosiaalihuoltolain mukaan liikkumista tukeva palvelu edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä, mutta matkojen rajaaminen pelkkään Turkuun ei noudata tätä tavoitetta. Jos asiaa perustellaan taloudellisilla syillä, niin hirvittää Kaarinan toimintakulttuuri, jossa jo vaikeassa asemassa olevien elinoloja kavennetaan tässäkin asiassa.

Kaarinan Eläkeläiset ry:n mielestä kaupungin tulee ottaa asia käsittelyyn ja muuttaa oheistustaan. Haluamme, että sosiaalihuoltolain mukaiset taksimatkat sallitaan kaikkiin Kaarinan naapurikuntiin.

Kaarinan Eläkeläiset ry

Kevätkokous 11.03.2020